Στο φροντιστήριο μας διδάσκονται τα μαθήματα: φυσική, χημεία, μαθηματικά, έκθεση,